Финансови активи

22 мар 2009
·
7
·
694
·
121
·
97
·
50

Активът е ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода. Тази изгода е свързана с възможността, пряко или косвено да се реализира приток на пари или парични еквиваленти за предприятието.
 

Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ

13 окт 2009
·
12
·
1,328
·
521
·
38
·
1

Според Закона за счетоводството към 31 декември, предприятията съставят годишен финансов отчет, който трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци...
 

Отчитане на дълготрайни активи на фирма


През последните години в икономическата сфера на нашата страна настъпиха коренни промени. Динамиката развитието в тези условия постави нови изисквания към дейността на икономическите субекти. В индустриалната сфера промените се ...
 

Същност и функции на счетоводството


Счетоводство в буквален смисъл на думата означава водене на сметки или сметководство. Еквивалентният термин е книговодство, книговодене...
 

Счетоводство на предприятието

15 мар 2009
·
9
·
937
·
87
·
16

За да са налице разчетни отношения трябва да има най-малко две страни...
 

Сьщност и характеристики на приходите


Приходите представляват нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване активи или намаляване на пасивите,което води до нарастване на собствения капитал...
 

Характеристика на пасивите


Пасивът е съществуващо задължение на предприятието, което произтича от минали събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси – носители на икономическа изгода” – съгласно общите разпоредби на НСС....
 

Характеристика на финансовите средства, видове и счетоводна информация за тях


Краткотрайните (краткосрочни) финансови активи, наричани още финансови средства, са текущи активи и част от финансовите ресурси на предприятието. Краткотрайните активи са контролирани и придобити от предприятието в следствие на...
 

Анализ на финансовите показатели

28 мар 2009
·
8
·
816
·
96
·
8

Анализ на финансовите показатели на дадено предприятие, на база счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите. Предназначен за ученици и за студенти...
 

Същностна характеристика на разходите

10 юни 2009
·
10
·
1,302
·
89
·
52
·
8

Информацията за измерване на постигнатите резултати през отчетния период или ефективността на предприятието се осигурява чрез отразяване на потоците...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Счетоводство с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
244

Данаил Дамянов
преподава по Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,167 304

виж още преподаватели...