Класификация на разходите за целите на управленското счетоводство


Постоянни и променливи, преки и непреки, производствени и непроизводствени, съответстващи и несъответстващи, завършени и незавършени, контролируеми и неконтролируеми...
 

Количествени методи и модели


Проведено е изследване на жилищния фонд в един град по различни социално-икономически характеристики....
 

Необходимост и перспективи в стандартизацията на счетоводството в публичния сектор в България. МССПС № 6, 10 и 20


В съвременното общество динамиката на икономическите процеси е по-голяма от всякога. Всекидневно се извършват множество бизнес операции, които трябва да бъдат осчетоводени. Когато този процес се извършва на макроравнище, то тогава на преден план е...
 

Същностна характеристика данъчната ревизия


Вход на процеса може да бъде: - приключила текуща или служебна селекция в хода на процесите “Извършване на текуща селекция” или “Извършване на служебна селекция”. Инициативата за възлагане на ревизия може да бъде на органите на...
 

Нсс 12 и мсс 12


В основни линии стандартът е познат от досегашния НСС 12 Отчитане на данъци от печалбата. Негов аналог е МСС 12 Данъци върху доходите. Освен дадените определения стандартът регламентира реда за отчитане на: - данъците от печалбата;...
 

Характеристика на осигурителните фондове и отчитане на привлечените средства в осигурителните фондове


По своята същност социлното осигуряване е един вид регулатор, чрез който се разпределя част от осигурителния фонд между лица нетрудоспособни поради болест, майчинство, трудова злополука, при безработица, старост...
 

Съпоставка съгласно МСФО и МСС хармонизация, стандартизация и конвергенция


Органите, изготвящи счетоводните и одиторски стандарти създават стандарти, които предприятията използват за отчитане на своите сделки в хода на дейността си. Одиторите ги използват за предоставяне на техните становища по отношение на тези операции....
 

Съвременни подходи за анализ по центрове на отговорност


Курсова работа по управленско счетоводство - степен магистър. Центърът на отговорност е област на активност в организацията, за чието управление са делегирани правомощия на даден субект, носещ отговорност за дейностите на центъра за конкретен период...
 

Данъчен кредит


Данъчен кредит е сумата на ДДС по получени доставки или авансови плащания за бъдещи покучпки, която регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне от дължимия данък за внасяне по извършвани от него облагаеми доставки...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Счетоводство с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
68

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
91

виж още преподаватели...