Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Спецкурс по финансово счетоводство за магистри към УНСС


За магистрите по счетоводство и контрол, дистанционна форма към УНСС град София предмет - спецкурс по финансово счетоводство при проф. Снежана Башева...
 

Основи на счетоводството

05 дек 2008
·
6
·
545
·
516
·
596
·
82

Задачи и счетоводни статии на стопански операции в предприятие и акционерно дружество.
 

Съпоставителна характеристика на МСС2 и СС2


Целта на двата стандарта е да се представи счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие с тълкуването за историческата цена. Под историческа цена се разбира доставната стойност на материалните запаси...
 

Професионално етични дилеми в счетоводството

18 дек 2009
·
6
·
1,303
·
418
·
391
·
69

Професионалната етика може да се разглежда като философската категория. Тя обаче е свързана с избора на лицата, които вземат решения при наличие на няколко алтернативи В тази връзка може да се разгледа и въпросът за морала....
 

Счетоводна политика. Принципи

23 ное 2011
·
6
·
1,511
·
163
·
232
·
64

Принципи на счетоводната политика. Принципи на текущо начисляване и на предпазливост. Елементи на счетоводна политика...
 

Преоценка на ДМА

24 май 2009
·
6
·
909
·
153
·
136
·
55

След първоначалното придобиване на ДМА по преценка на предприятието се подлагат на преоценки, за да не се получава съществена разлика между балансовата и справедливата им стойност в края на отчетния период...
 

Счетоводно отчитане, представяне и оповестяване на бизнескомбинации – МСФО 3 Бизнескомбинации


Холдинг Варна АД е публично акционерно дружество-майка, което е учредено на 25 септември 1996 г. с името Приватизационен фонд Варна АД....
 

Определяне на нормативни разходи


Много от днешните предприятия работят в нестабилна среда и при висока степен на конкуренция...
 

Дълготрайни нематериални активи


ДНА са интелектуални продукти, които нямат натурално-веществена форма, собствени или контролирани от предприятието, имат надеждна оценка, използват се и носят икономическа изгода за предприятието за срок по дълъг от 1 година...
 

Теория на контрола

09 апр 2008
·
6
·
1,027
·
191
·
220
·
28

Във попълнения от касиера Въпросен лист не са посочени допълнителни данни свързани с проверявания обект. Резултатът е оформен документално.
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 221 58

Пламен Янков
преподава по Счетоводство
в град София
120 58

виж още преподаватели...