Въпроси за самоподготовка по счетоводство pro


Кой е предметът на счетоводството? Кои са външните потребители на финансовите отчети? Обособете информационните нужди на групата на външните потребители? Избройте качествените характеристики на информацията. Посочете елементите на отчетите...
 

Решение на курсова задача по счетоводство pro


Дружество притежава: Основен капитал - 5 000 лв; Преоценъчни резерви - 4 000 лв; Допълнителни резерви - 3 000 лв....
 

Изследване на финансови показатели на компания pro


Кратка характеристика за предприятието - американска компания, най-големият в света доставчик на софтуер, хардуер и комплексни услуги в областта на информационните технологии...
 

Анализ на финансовите отчети на нефинансови предприятия pro

17 май 2014
·
13
·
2,737
·
1
·
104
·
20.00 лв.

В счетоводната теория при отчитането на дълготрайните материални активи е възприето правилото за отсрочване на разходите, свързани с тяхното придобиване. По този начин стойността на придобития актив се разпределя за срока на използване на този актив...
 

Отчитане на материалните запаси pro

06 юни 2014
·
23
·
5,631
·
3
·
164
·
30.00 лв.

Темата на настоящата курсова работа е отчитане на материалните запаси. Изградена е в четири раздела както следва: обща характеристика на материалните запаси, в който раздел накратко са описани основните параметри на запасите с краткотраен характер в...
 

Същност и елементи на счетоводния метод. Характеристика на балансовото обобщаване. pro


По своята същност счетоводни метод представлява съвкупност от счетоводни инструменти, с помощта на които се отразяват състоянието и измененията, настъпващи в активите и пасивите на предприятието...
 

Разлики между финансовото и управленското счетоводство pro


Българската счетоводна теория и практика се приобщава към световната счетоводна теория и практика и без колебание се преминава към изучаването на счетоводни дисциплини като...
 

Ролята на управленското счетоводство в хотел pro


Микростопанския мениджмънт. Същност и функции. Набавянето на нужната му първична и вторична информация. Обезпечаване на информацията и избор на сфери за инвестиране...
 

Сравнение на МСС и НСС pro


С постановление 46/2.1.03.2005г. бяха приети Национални стандарти за финансови отчети за МСП. С утвърждаването им се цели да се създадат условия за вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятията в годишните финансови...
 

Организация, методология и методика на счетоводното отчитане на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на готовата продукция pro


Целта на курсовата работа е да се разгледа действащата нормативна уредба по отношение на организацията, методологията и методиката на счетоводно отчитане на разходите за дейността и начините за калкулиране на себестойността на готовата продукция...
1 2 3 4 5 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Счетоводство с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
68

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
91

виж още преподаватели...