Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Съпоставка между международни счетоводни стандарти и национални счетоводни стандарти МСС1 – НСС1


МСС1 и НСС1 имат за цел определяне на база за представяне на финансовите отчети с общо предназначение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предприятието, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, така и с тези на дру
 

Обща теория на счетоводството


Протеклите стопански операции засягащи пасивите и активите на предприятията намират съответен счетоводен израз, след което се отразяват в счетоводни регистри. регистрите които се използват са различни по вид, предназначение и техника на записване в тях...
 

Управленски подходи при ценообразуването: остойностяване на база производствен цикъл (Тhroughput accounting)


Управленските подходи при ценообразуването са: себестойност плюс; определяне на целева стойност (target costing); определяне на очакваните приходи и разходи по продукт за периода на неговия жизнен цикъл...
 

Съпоставителна характеристика на МСС2 и СС2


Целта на двата стандарта е да се представи счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие с тълкуването за историческата цена. Под историческа цена се разбира доставната стойност на материалните запаси...
 

Определения и структура на работната заплата


Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда...
 

Счетоводни форми


Протеклите стопански операции засягащи пасивите и активите на предприятията намират съответен счетоводен израз, след което се отразяват в счетоводни регистри. Регистрите които се използват са различни по вид, предназначение и техника на записване в тях...
 

Организация на счетоводството. Последователност на отчетния процес. Счетоводен софтуер. Видове счетоводни регистри. Счетоводна политика – същност и елементи


Цел на конкретната самостоятелна работа е да се запознаем с начина, по който се организира счетоводството; политиката, която влияе на счетоводния процес; средата, в която се създава счетоводството, а също така и запознаване с различните видове...
 

Приходи - същност, видове и значение


Приходът се дефинира като брутен поток от икономически изгоди през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато този поток води до увеличаване на собствения капитал отделно от...
 

Отчитане на ненаети чужди активи


Когато едно предприятие наема чужд актив от друго, това може да стане с помощта на оперативен (експлоатационен) лизингов договор. Това е сложно и специфично финансово отношение...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Счетоводство с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 251 62

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
244 62

виж още преподаватели...